OFERTA

Nasza oferta skierowana jest do producentów urządzeń elektronicznych czy też produktów zawierających zespoły elektroniki, którzy chcą koncentrować się na najważniejszych częściach biznesu, a nie na procesach standardowych. Umożliwiamy zlecenie w formie outsourcingu wszelkich zagadnień związanych z wytwarzaniem produktu.

 

Zazwyczaj realizujemy produkcję  w partiach 500 - 10 000 szt. Specjalizujemy się w wyrobach średnio i mocno skomplikowanych. Ale produkujemy również te prostsze. Każdy Klient może liczyć na indywidualne podejście mające na celu jak najlepsze zrozumienie jego potrzeb i przygotowanie odpowiedniej pod jego kątem oferty.

 

Wybór JM elektronik na Partnera w zakresie montażu kontraktowego elektroniki zapewnia zasadnicze korzyści biznesowe:

 • koncentracja osób zarządzających na kluczowych procesach i przewagach (zazwyczaj na R&D i marketingu)
 • obniżenie zapotrzebowania na kapitał (magazyn, proces logistyczny, inwestycje w środki produkcji, pomieszczenia produkcyjne, zaawansowany system informatyczny klasy MRP, koszty płac robotników, technologów, kontrolerów, magazynierów itd.)
 • poprawa wskaźników ekonomicznych (ROI, cykl konwersji gotówkowej, rotacja zapasów) przez lepsze wykorzystanie zasobów
 • brak problemów osobowych (niedobory fachowców na rynku pracy, fluktuacja kadr, nadmiar pracowników w czasie spowolnienia)
 • dostęp do nowoczesnych technologii bez konieczności ciągłych inwestycji w takie zasoby
 • ogromne zwiększenie elastyczności organizacji  - w zmieniającej się stale gospodarce korzyść nie do przecenienia.

 

Montaż elektroniki podobnie jak logistyka są procesami standardowymi. Aby jednak mogły być prowadzone efektywnie i skutecznie muszą być bardzo dobrze planowane, zorganizowane, wyposażenie musi być intensywnie wykorzystywane, a pracownicy bardzo dobrze wyszkoleni. Wszelkie pozorne oszczędności powodują niedomaganie procesu, a w konsekwencji straty, opóźnienia, wysokie koszty.

 

Dzięki temu, że produkcja elektroniki jest naszą podstawową działalnością, koncentrujemy się właśnie na niej. Pracujemy stale na minimum dwie zmiany, często 6 dni w tygodniu. Dlatego wszelkie inwestycje jakie prowadzimy w tym obszarze przynoszą nam korzyści wynikające ze skali działalności, specjalizacji, doskonałości procesowej.

 • JM elektronik sp. z o.o.

  ul. Karolinki 58
  44-100 Gliwice

  tel. 32 339 69 01
  e-mail: ems@jm.pl • Zapisz się do newslettera

 • Zakład produkcyjny

  ul. ELZAB 1 (dawniej Kruczkowskiego 39)
  41-813 Zabrze
  Polska

Script logo