Smart metering i opomiarowanie

Współpraca z liderem rynku od wykonania partii pilotażowej aż do realizacji produkcji masowej zaawansowanych pakietów elektroniki stosowanych w systemach opomiarowania mediów. Dostawy  JIT w truanszach tygodniowych dla zapewnienia regularności wysyłek na obiekty. Klient uzyskał dużą elastyczność, minimalizację kosztów stałych, skorzystał z know-how technologów przy projektowaniu procesu produkcji skomplikowanego, zaawansowanego technicznie modułu.


Produkcja w transzach w ślad za umowami wynikającymi z przetargów – około 25 tysięcy pakietów rocznie.

 • JM elektronik sp. z o.o.

  ul. Karolinki 58
  44-100 Gliwice

  tel. 32 339 69 01
  e-mail: ems@jm.pl

 • Zakład produkcyjny

  ul. Niepokólczyckiego 39 (dawniej Kruczkowskiego 39)
  41-813 Zabrze
  Polska

Script logo